NA STYKU

Kamień, 200x120cm, olej na płótnie

Na styku to opowieść o koegzystencji natury i świata zurbanizowanego. Cykl został zainspirowany moimi podróżami po Japonii – tamtejszymi krajobrazami, jak i podróżą do Puszczy Białowieskiej – ostatniego lasu pierwotnego Europy. Poprzez cykl Na styku chciałam odnieść się do pojęcia równowagi pomiędzy tym co stanowi świat natury, a tym co stworzone przez człowieka. Moim celem była również próba odpowiedzi na pytanie, czy owa równowaga w ogóle jest możliwa do osiągnięcia w ekosystemie zdominowanym przez człowieka.

Serdecznie zapraszam na wernisaż, który odbędzie się 6 października 2017 roku o godzinie 18.30 w Centrum Kultury Agora przy ulicy Serbskiej 5a we Wrocławiu oraz na późniejszą wystawę, która będzie trwała od 6.10 do 6.11.2017.

Na styku Realizacja filmu Michał Stenzel

Pozostałe prace z cyklu Na styku zostaną zamieszczone na stronie w okolicach 6 października.