mall

/ February 9th, 2012 / 0 Comment

Historical neighbourhood of the site had a big influence on form of the project – rusty net facade refers to adjacent red brick neo-gothic architecture (St.Katarzyna Church and St.Wojciech Church), emphasized openings in the net are directed towards historic buildings around the site, coloristically accented shop fronts in the the ground level were surmounted with the cornice to  repeat principle of forming historic building of city council.

Bliskie sąsiedztwo,  historycznie istotnej architektury, miało ogromny wpływ na kształtowanie budynku – rdzawa fasada nawiązuje do pobliskiej neogotyckiej architektury Kościoła Św. Katarzyny i Kościoła Św. Wojciecha we Wrocławiu, mocno podkreślone otwory okienne są skierowane wprost na historyczne budynki, a przyziemie budynku zostało wyodrębnione z całej bryły zarówno kolorystycznie jak i formalnie, na wzór dziewiętnastowiecznych kamienic.

The views from the two office floors (third and fourth floor) were directed onto significant landmarks of Wroclaw’s panorama – St.Katarzyna’s Church, greek-catholic cathedral, corner of National Museum, St.Wojciech Church. This ‘small manipulation’ allowed additional amount of natural light in the office corridors. Also effect of “framing of the view” has been gained.

Osie widokowe uformowane w strefie biurowej (trzecie i czwarte piętro), są skierowane wprost na istotne elementy panoramy Wrocławia – kościół Św. Katarzyny,  katedrę greko-katolicką, róg Muzeum Narodowego oraz kościół Św. Wojciecha. Ten ‘mały’ zabieg architektoniczny pozwolił nie tylko na wpuszczenie większej ilości światła do korytarzy przestrzeni biurowej, ale również na podkreślenie istotności powyższych budynków.

 –


The mall is formed around asymmetrical atrium, roofed with distorted, geodesic – like structure, which allows light in the main communication area. Shops in the commercial part of the building were organized the same way crystals in geode are arranged – shops are radiating from the empty centre towards the external walls of the building.  

Mall był formowany wokół asymetrycznego atrium, przekrytego przeszklonym dachem podpartym na przestrzennej ramie, która pozwoliła na doświetlenie światłem naturalnym głównej strefy komunikacyjnej.  Boksy w strefie usługowej są zorganizowane dookoła atrium, w taki sam sposób, jak kryształy w geodzie.

 –

One of the main aims was to create a mall, that does not turn back from the street, therefore ground-floor-based boutiqus and restaurant can be accessed through independent entrances. Also a public space was arranged in front of the main entrance to attract passers-by.

Jednym z głównych założeń projektu było stworzenie budynku który nie odwraca się od ulicy. Dlatego butiki i restauracja zlokalizowane w przyziemiu są dostępne zarówno od ulicy jak i od wnętrza mall’u. Dodatkowo, przed głównym wejściem do budynku, została zaplanowana przestrzeń publiczna .

 

Related posts