nest project

/ September 25th, 2012 / 0 Comment

 

The NEST project is the design of a one-bedroom apartment (41m2), located in the southern part of the city of Wrocław, in Poland. The main idea behind this project was to maximise the functionality of this space, whilst creating a mobile composition, adjustable to its user’s needs.

Projekt Biały Dom to w istocie 41-metrowe mieszkanie zlokalizowane na jednym z wrocławskich osiedli. Założeniem projektu było stworzenie maksymalnie funkcjonalnej przestrzeni (dla 2-3 osobowej rodziny), która z jednej strony stanowiłaby tło dla codziennych wydarzeń, a z drugiej miałaby tworzyć ruchomą kompozycję dopasowującą się do potrzeb użytkowników.

 

Pictures (from the top): view on the bed platform, one of the store-rooms, alternative use of the platform   ||  Zdjęcia (od góry): wnętrze sypialni – widok na platformę z łóżkiem, wnętrze schowka wbudowanego w platformę, alternatywny sposób wykorzystania platformy

***


The platform built in the bedroom is actually multi-functional furniture. It can be used both as a base for the bed, but also, if/when needed, it can become the base for a table and chairs or for a cradle. At the same time, another double bed can be slid from underneath the platform into the living space (which is a room behind the wall).

Platforma znajdująca się w sypialni może być użyta dwojako – jest z jednej strony łóżkiem, a z drugiej strony może być także podestem, na którym może znaleźć się biurko, fotel – cokolwiek co zmieni funkcje pokoju z sypialni na biuro domowe lub pokój dziecięcy. Jednocześnie z podestu można wysunąć na sąsiedni pokój dzienny dodatkowe łóżko – tak jakby wysuwać szufladkę w pudełku od zapałek. 

Except for an additional bed, the platform hides three storagerooms and a radiator pocket.

W podeście znajdują się także trzy schowki oraz wpust na grzejnik, co sprawia że jego przestrzeń jest całkowicie zagospodarowana.

Bialy__1__Daria_Pietryka

Bialy__2__Daria_Pietryka

Bialy__5__Daria_Pietryka

Bialy__4__Daria_Pietryka

Pictures (from the top): scheme of the bed-platform, sliding bed opening on to the living room, dining-living room interior, dining and kitchen space – movable kitchen island  ||  Zdjęcia (od góry): schemat wnętrza platformy, wysuwające się z wnętzra platformy dodatkowe łóżko, pokój dzienny wraz ze strefą jadalną, strefa jadalna oddzielona od aneksu kuchennego ruchomą wyspą

***

The kitchen island is another movable element. When the additional space is needed the wheels at the bottom of the island can be unblocked and the cupboard can be easily relocated.

W miarę potrzeby przestrzeń aneksu kuchennego może być powiększona, gdyż wyspa znajdująca się pomiędzy aneksem a pokojem dziennym jest ruchoma.

Bialy__15__Daria_Pietryka

Bialy__12__Daria_Pietryka

Bialy__14__Daria_Pietryka

Bialy__11__Daria_Pietryka

One of the main challenges was to enhance the quality of light in the apartment. The property faces east and as such, the only direct light available falls in the morning. Otherwise the space could have been quite ‘dull’. For this reason the decision was made to use light colours and uniform surfaces, especially in those spaces where the light-penetration is relatively low (within the kitchen and entrance hall). Additionally, by making use of big format mirrors to help capture more light, the illusion of visually bigger spaces is created.

Jednym z wyzwań projektowych było polepszenie jakości światła we wnętrzu. Światło bezpośrednie dociera do mieszkania jedynie z rana, w związku z tym przez większość dnia w głębi mieszkania pomieszczenia były dosyć ciemne. Postawiono więc na zmaksymalizowanie światła odbitego poprzez zastosowanie jasnych, jednolitych powierzchni (jak jednolita podłoga z żywicy epoksydowej w przedpokoju i kuchni) oraz wielkoformatowych luster. Lustra dodatkowo spowodowały że przestrzeń przedpokoju i łazienki stała się optycznie większa.

Ryszard Pietryka – foreman, construction process.

RoLech Service – plumbing

Ryszard Pietryka – proces konstrukcyjny

RoLech Service – instalacja wodno-kanalizacyjna

 

 

Related posts