Karłowice sustainable development

/ May 3rd, 2013 / 0 Comment

zrow1

zrowzrow2

Project of sustainable development in northern part of Wroclaw.

 –

Authors: Daria Pietryka, Magda Nowakowska, Monika Podszywało, Bartek Klim

Pictures (from the top): ideological scheme (Magda Nowakowska, Daria Pietryka), urban detail (Daria Pietryka), visualisations (Monika Podszywało)

Projekt zrównoważonego osiedla w północnej części Wrocławia.

Autorzy: Daria Pietryka, Magda Nowakowska, Monika Podszywało, Bartek Klim

Ilustracje od góry: schemat ideowy (Magda Nowakowska, Daria Pietryka), detal urbanistyczny (Daria Pietryka), wizualizacje (Monika Podszywało)

Related posts