REgeneration

/ June 10th, 2013 / 0 Comment

 

G:REgeneracjaDaria_itory2 Layout1 (1)

 

J:REgeneracjaDaria_itory3 Layout2 (1)

G:REgeneracjaDaria_itory2 Layout1 (1)J:REgeneracjaDaria_itory3 Layout2 (1)

Project of regeneration of the post railway premises in Wroclaw.

Authors: Daria Pietryka, Magda Nowakowska

Pictures (from the top): site location map (Magda Nowakowska), scheme of stops of new metropolitan rail track built above the ground level (Magda Nowakowska), Master Plan (Daria Pietryka), short + long sections of the site (Daria Pietryka), visualisations (Daria Pietryka)

Projekt regeneracji terenów pokolejowych na terenie Wrocławia

Autorki: Daria Pietryka, Magda Nowakowska

Ilustracje od góry: lokalizacja (Magda Nowakowska), schemat nowej kolejki miejskiej wykorzystującej już istniejące tory wraz z przystankami (Magda Nowakowska), Master Plan (Daria Pietryka), przekroje przez tereny pokolejowe (Daria Pietryka), wizualizacje (Daria Pietryka)

Related posts