choreography of the space

/ July 11th, 2013 / 0 Comment

D:arch___PWR3DYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (1)

This project is based on an assumption that architecture is delivered under the pretext of serving to kinetic part of city existence (eg. human activity). The idea was to create a simple and at the same time effective structure, that could be easily modified and adapted. Alongside a timetable for the project has been found (with a number of activities taken into account which could take place within the building) , as well as organizational body preparing events ahead.

Projekt opiera się na założeniu, że miasto – jak i architektura – sąjedynie pretekstem do wprowadzenia kinetycznej strefy życia czyli na przykład aktywności ludzkiej. Efektem końcowym pracy jest plan struktury usytuowanej przy ulicy Ptasiej na Nadodrzu we Wrocławiu. Istotą projektowanej struktury jest z jednej strony jej prostota, a z drugiej przekształcalność. Równolegle praca traktuje o systemie działania struktury w oparciu o harmonogram (stworzony z wyprzedzeniem), jednostkę organizacyjną oraz rozwiązania techniczne przewidziane ściśle dla tego budynku.

 

 

structure_10_Daria_Pietryka

 

structure_99_Daria_Pietryka

 

structure_7_Daria_Pietryka

 

structure_6_Daria_Pietryka

 

F:DYPLCADrys_pomorska6 1_200 (1)

D:arch___PWR3DYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (1)J:WSZYSTKODYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (2) (1)

 

J:WSZYSTKODYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (2) (1)

 

J:WSZYSTKODYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (2) (1)

 

J:DYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (1)

 

 

J:WSZYSTKODYPL1__NADodrzeCADrys_pomorska6 1_200 (2) (1)

Thesis project 2013. Promotor: Roman Rutkowski

Projekt dyplomowy 2013. Promotor: Roman Rutkowski

Related posts