artist statement

Fizyczne i niewidzialne
Fascynują mnie niejednoznaczności.
Uważam, że moje prace są o wyrażaniu kwestii, niewyrażalnych werbalnie, o rzeczach wstydliwych i kruchych. Jednocześnie chcę żeby były one „powolne”, sprzeciwiające się pośpiechowi świata wzrostu gospodarczego, gdzie tabelki muszą się zgadzać, wszystko musi być robione szybko, i gdzie dochód jest priorytetem, a nie faktyczna jakość czy wartość produktu.
Swoją twórczość dzielę na dwa główne nurty. Pierwszy z nich odnosi się do obserwacji kondycji ludzkiej psychiki. Właściwie opowiadam w nim o rzeczach uniwersalnych, lecz często zaniedbywanych w życiu codziennym, gdyż jesteśmy w zbyt dużym pośpiechu, by zająć się swoją sferą emocjonalną, czy kondycją psychiczną. Uważam, że to, co w środku ma odzwierciedlenie w tym co na zewnątrz. Dlatego postaci, które maluję są często poddawane różnym „procedurom” - podziałowi, zniekształceniu, otwieraniu wnętrza, kruszeniu. Podświadomość jest tu opisywana poprzez wyolbrzymienie pewnych cech oraz groteskę. Również, im bardziej moja sztuka ewoluuje, tym częściej opowiadam o związkach w skali mikro i makro. Uderza i zadziwia mnie to, jak bardzo poszukujemy wzajemności. Siłujemy się ze sobą, a jednocześnie potrzebujemy siebie nawzajem, gdyż jesteśmy połączeni siecią zależności, polegając i opierając się na sobie nawzajem.
Obserwowanie zależności prowadzi mnie do drugiego nurtu mojej twórczości, jakim jest kwestia ludzkiej aktywności i jej wpływu na szeroko pojęte otoczenie. Temat koegzystencji natury i świata zurbanizowanego stał się od kilku lat trzonem moich zainteresowań, gdyż w tym zestawieniu nie odnajduję równowagi, której niegdyś poszukiwałam. Podejmowanie tematu urbanizacji i eksploatacji środowiska naturalnego jest dla mnie olbrzymim wyzwaniem, dlatego bezustannie poszukuję nowych środków wyrazu. W moich pracach odwołuję się do świata magicznego, jakby sennego, surrealistycznego, jak również wychodzę z nimi w trzeci wymiar.